bg_mainpage.png

Päivän keitto

Päivän keitto musiikkia tuottava ystäväporukka. Tervetuloa kuuntelemaan!


				

Taustaa

Toimintamme käynnistyi vuoden 2016 talvikuukausina. Otin yhteyttä läheisimpiin muusikkoystäviini ja kysyin, kiinnostaisiko osallistua uusien laulujeni äänityksiin. Kaikki sanoivat joo!

Koska elämme hajallamme ja kullakin on omat kiireiset elämänsä, valitsin suoraviivaisen kotiäänitysmenetelmän. Äänitän muutaman perusraidan, ehkä vain kitara ja laulu, ja jaan sen ryhmälle. He sovittavat ja äänittävät omat osuutensa ja lähettävät ne minulle. Minä miksaan. Sanoin ystävilleni, että tämä on vapaa hiekkalaatikko, soittakaa mitä tykkäätte. Ryhmällä on kokemusta laajasta kirjosta musiikin tyylejä, kuten folk rock, klassinen, heavy metal, proge, jazz, irlantilainen perinnemusiikki ja punk, muutamia mainitakseni. Olemme julkaisseet uuden laulun viikottain jo melkein parin vuoden ajan.

Hauskaa tämä on vieläkin!

24.11.2018

Miikkali Leppihalme
keittiömestari
Päivän keitto

---

Päivän keitto is a musical hobby group that was conceived in the winter months of 2016. I called my closest musician friends and asked if they'd like to contribute to my new songs. They said yeah.

Because we live in diaspora and have busy lives, I chose a straightforward home recording method. I record some basic tracks, maybe just guitar and vocals, and share them with the group. They arrange and record their own parts and send them to me. I mix them. I told my friends that it's a free playground, play whatever you like. The group has experience from a broad variety of musical genres, such as folk rock, classical, heavy metal, jazz, traditional Irish, punk, just to name a few. We've been publishing a new song weekly for almost two years now.

We're still having fun!

Nov 24, 2018

Miikkali Leppihalme
Chef
Päivän keitto